top of page
Suleskarvegen

Suleskarvegen

Suleskarvegen – Naturskjønn og Opplevelsesrik Reise Mellom Vest og Aust


Vegen er open frå 21. mai og vert vinterstengt den 1. november.

Suleskarvegen er den kortaste vegen mellom Oslo og Sandnes, totalt 425 km og du må rekne ca. 7 timars kjøretid. Om du kjører E18 og E39 er det 535 km, altså 110 km. lenger. Om det er den raskaste vegen å kjøre Suleskarvegen er kanskje tvilsomt, men vi vil påstå at det er den vakraste og mest spektakulære!

Ruta har blant anna blitt kåra til ei av Noregs beste MC-ruter av magasinet Bike.

 

 • Smal veg: Vegstandarden er jevnt over god, men til tider smal vegbane. Dvs. eitt kjørefelt, men samtidig oversiktleg og med mange møteplassar. Det går fint å kjøre bubil eller andre relativt store kjøretøy. 

 

 • Sauer på veien: I sommermånedene (fra juni og utover høsten) beiter det mange sauer i området. Disse kan ofte ligge i veibanen eller i veikanten, så det er viktig å kjøre forsiktig og være oppmerksom. Kjør rolig forbi, stopp ikke opp, og unngå å mate sauene da dette kan skape trafikkfarlige situasjoner.

 

 • Ikkje stopp på uoversiktlege stader eller på møteplassar: For å unngå trafikkfarlege situasjonar, stopp kun på stader det heilt klart ikkje hindrar trafikken. Ved Håhelleren (ved Roskreppfjorden) er det ein stor og god rasteplass. Her er også tilrettelagt tursti.

 

 • Påkøyrsel av dyr skjer. Om uhellet er ute, er du pliktig å varsle. Erstatning for skada eller dødt dyr blir dekt av bilforsikringa.                           

        Dette gjer du om du køyrer på eit dyr: 

  • Stopp og observer dyret. 

  • Om dyret er dødt, prøv å få det ut av vegbanen, eller sett opp varseltrekant 

  • Om dyret er skadd, vurder skaden og prøv å sjå kor dyret tar vegen. Er det skadd vil det ofte stoppe og leggje seg ned ganske raskt. Ikkje følg etter, då det kan flykte vidare. 

  • Dersom det ikkje er mobildekning, merk staden med for eksempel ein plastpose, og ring og meld ifrå når du har mobildekning.

  • Kontaktinfo:  

   • Suleskarheia: Halvard Oftedal, 414 50 835 eller Ola V. Oftedal, 410 66 241

   • Brokkeheia: Livar Ravndal, 917 95 433

   • Politi: 02800

Suleskarvegen byr på en reise gjennom noen av Norges vakreste og mest varierte landskap, med muligheter for naturopplevelser som gjør turen minneverdig. Enten du kjører motorsykkel, bil, eller bobil, er denne ruten en fantastisk måte å oppleve norsk natur på sitt beste.

bottom of page