top of page

Sløttet Sirdal 

Slottet Sirdal- Visit Sirdal

Slottet skal vere ein plass der både kortreiste og langreiste gjester kan nyte gode matopplevingar med sesongbaserte råvarer, servert i eventyrlige omgjevnader. 
Me skal setja opp eit spanande bygg, der nærleiken til naturen, historia og bygda er den verkelege bærebjelken. Sagt på ein annan måte: Det finaste frå fjellheimen.

Det er fleire restauranter i dalen, men ingen er som denne. Eit menykonsept på eit fantastisk utsiktspunkt, de me satser på kvalitet i alle ledd.  

Velkomment til Sløttet Sirdal !

bottom of page